Marilyn over haar stageperiode bij de Buurtvoorlichters Gouda

De afgelopen maanden waren voor mij als stagiaire bij Buurtvoorlichters Gouda een waardevolle en leerzame ervaring. Als onderdeel van dit inspirerende team heb ik de kans gehad om te groeien, zowel op professioneel als persoonlijk vlak, en een diepgaand inzicht te krijgen in het belangrijke werk dat deze organisatie verricht.

Tijdens deze stage heb ik samengewerkt met de gepassioneerde buurtvoorlichters, de projectleider en projectassistente, andere collega’s, opdrachtgevers en de gemeente Gouda.

Hierdoor heb ik de kans gekregen om deel te nemen aan verschillende activiteiten die me de veelzijdigheid van dit project hebben laten zien.

Ik heb gezien hoe het team Buurtvoorlichters zich inzet voor het welzijn van de verschillende wijken en gemeenschappen in Gouda. Hun toewijding aan het verstrekken van nuttige informatie is bewonderingswaardig. Dit draagt een positieve impact voor de dagelijkse levens van de mensen in de stad.

Daarnaast heb ik persoonlijk gezien hoe het team van ondersteuning, waarin ik zelf werkzaam was, zich inzetten voor de vrijwilligers. Door in te spelen op de behoeftes van de vrijwilligers werd er maatwerk geleverd om zo elke vrijwilliger in zijn kracht te zetten. Het doel voor sommige vrijwilligers is ook om door te groeien naar ander vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan.

Dat betekent dat ik als stagiaire met verschillende dingen bezig was.

  • Groepswerk: door middel van een dagstart, groepsopdrachten/oefeningen, groepsgesprekken etc.
  • Persoonlijke coaching: individuele gesprekken voeren waarbij je doelen opstelt, kijkt hoe het gaat etc. Ook voerde ik intakegesprekken, voortgangsgesprekken en eindgesprekken met (nieuwe) vrijwilligers.
  • Ik begeleide de vrijwilligers als we aan het werk waren in de wijk en dus langs de deuren gingen. Hierin kijk je naar de mogelijkheden en probeer je de vrijwilliger ook uit te dagen om te leren.
  • Ook onderhield ik contact met werkconsulenten van de gemeente Gouda, opdrachtgevers en andere contactpersonen

Daarnaast heb ik ook meegewerkt aan een presentatie voor alle stakeholders en heb ik meegewerkt aan het opbouwen van een nieuw online cliëntenportaal.

Al met al was dit dus een hele veelzijdige stage en zijn er veel kansen om te ontwikkelen en uit jouw eigen comfortzone te stappen. Daarnaast is het een onwijs warm en gezellig team waarin je terecht komt. Als kers op de taart krijg je een praktijkbegeleider met veel ervaring in het welzijnswerk en ontzettend enthousiaste collega’s.

Ik heb ontzettend genoten van mijn tijd bij de Buurtvoorlichters Gouda en ben dankbaar voor de kennis die ik hier op heb mogen doen.

Geschreven door

Natasja Brouwer

Vrijwilliger