Spring naar inhoud

Voor opdrachtgevers

De buurtvoorlichters werken alleen opdrachtgericht. Dit betekent dat we van te voren in gesprek gaan met een potentiële opdrachtgever. We formuleren samen de opdracht, bespreken wanneer de opdrachtgever tevreden is en wat wij nodig hebben aan materiaal om de boodschap goed over te dragen aan bewoners. Ook willen we precies weten bij wie we gaan aanbellen. Als laatste spreken we ook af wanneer we de wijk in gaan om de opdracht uit te voeren.

Iedere keer dat we aanbellen, informeren we bewoners over een onderwerp. Het is dus niet zo dat we op alles wat bewoners aan ons vragen een antwoord hebben. We noteren wel eventuele vragen, opmerkingen of signalen. Deze koppelen we in het eindgesprek aan de opdrachtgever terug. We beloven bewoners niets en we zijn ook geen politieagent of sociaal werker.
Voor alle maatschappelijke organisaties in Gouda bieden wij onze dienstverlening gratis aan (in ieder geval tot maart 2023).

Een voorbeeld van een opdracht

Als voorlichtingsopdracht hebben de buurtvoorlichters de landelijke Ouderendag op 6 oktober a.s. gepromoot voor het comité Nationale Ouderendag Gouda. De buurtvoorlichters bezochten in twee weken tijd de senioren woonachtig aan de Julianahof en Bernardhof in Korte Akkeren.

Over het algemeen zijn we positief ontvangen. De mensen gaven ons de kans om echt goed uit te leggen waarvoor we kwamen. Vaak namen ze met enige schroom de kaart aan. Bij 131 bewoners hebben we aangebeld en 39 wenskaarten zijn afgegeven. Uiteindelijk hebben zes senioren een wens ingediend bij het comité (dit hebben we van het comité terug gehoord). Omdat er verder weinig wensen zijn binnengekomen, zijn we blij zijn met dit resultaat.

Interesse?

Ben je professional in Gouda en is er een belangrijk onderwerp waarover je  bewoners graag wil informeren, neem dan contact op met de projectleider, Natasja Brouwer. Op dinsdagochtend, donderdag en vrijdag te bereiken op telefoonnummer: 06 40 92 51 46